Testament

Testament

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw bezittingen en schulden moet gebeuren, wie uw erfgenamen zijn (en wie zeker niet) en welke specifieke wensen u verder heeft.

Dit kan bijvoorbeeld inhouden een regeling ten behoeve van de langstlevende partner. Hierbij houdt de langstlevende het gehele vermogen in handen en krijgen de kinderen (of anderen) pas bij het overlijden van de langstlevende hun erfenis uitgekeerd. Ook kunt u hierbij regelen dat uw erfenis binnen de eigen familie blijft. Maar u kunt ook b.v. goede doelen opnemen en een regeling voor uw huisdieren treffen.

Daarnaast bestaan er vele andere testamentsvormen. De notaris bespreekt deze met u en past uw testament geheel naar uw behoefte en situatie aan.

Bij het opstellen van een testament houden wij natuurlijk ook rekening met de vraag, op welke wijze het vermogen op de fiscaal meest gunstige wijze kan worden overgeheveld naar een volgende generatie (of anderen).

Wij adviseren onze klanten zeker één maal per 5 jaar hun testament opnieuw te laten bekijken, gezien de continue verandering in wetgeving.

Ook als voorzien wordt dat u (of uw ouders) een permanente opname in een zorginstelling te wachten staat, is het raadzaam de notaris te raadplegen.

Contactgegevens
Ons kantoor is dagelijks bereikbaar van
9:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 17:30 uur via telefoon 045-5753535 of stuur een e-mail

Adres
Heerlerweg 1, 6367 AA Voerendaal

KvK-nummer: 81748841