Schenkingen

Schenkingen

Er is een aantal redenen om te schenken. Bijvoorbeeld als je iemand tijdens je leven wilt bevoordelen in plaats van pas bij je overlijden. Ook belastingbesparing kan een reden zijn om te schenken. Door te schenken verklein je namelijk je erfenis.

Er is een aantal mogelijkheden om te schenken. Zo kunt u geld schenken door het geld over te maken op de rekening van de begiftigde(n). De wet stelt namelijk geen eisen aan het schenken van geld.

Ook kunt u een zogenaamde ‘schenking op papier’ doen, waarbij het geschonkene wordt teruggeleend aan de schenker. Dit dient wel te gebeuren via een notariële akte.

Als u afspraken maakt over een schenking, is het van belang de schenking door ons te laten vastleggen.

Contactgegevens
Ons kantoor is dagelijks bereikbaar van
9:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 17:30 uur via telefoon 045-5753535 / fax 045-5750400
of stuur een e-mail

Adres Heerlerweg 1, 6367 AA Voerendaal
Kamer van Koophandel 14106490