Splitsing percelen

Splitsing percelen

Alvorens een gedeelte van een perceel te kunnen overdragen, dient dit perceel kadastraal gesplitst te worden en een nieuw kadastraal nummer te krijgen.

Via een speciaal daartoe ontworpen programma kunnen wij voor u deze percelen “voorlopig” splitsen. Bij deze splitsing ontstaan percelen met voorlopige kadastrale grenzen en een voorlopige oppervlakte. De percelen hebben wél al een definitieve kadastrale aanduiding. Inmeting door het kadaster vindt achteraf plaats.

Deze voorlopige splitsing is, met name voor kleine percelen, vele malen goedkoper dan uitmeting vooraf.

Contactgegevens
Ons kantoor is dagelijks bereikbaar van
9:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 17:30 uur via telefoon 045-5753535 of stuur een e-mail

Adres
Heerlerweg 1, 6367 AA Voerendaal

KvK-nummer: 81748841