Levenstestament

Levenstestament

In een levenstestament legt u vast hoe u wil dat gehandeld wordt, wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent (wilsonbekwaam). Ook kunt u een ander de bevoegdheid geven namens u te handelen.

In een levenstestament kunnen zowel zakelijke, alsook medische zaken geregeld worden.

Ook hierbij kunt u regelen dat (een gedeelte van) uw vermogen wordt veilig gesteld, indien u wordt opgenomen in een zorginstelling.

Indien u voorziet dat u (of uw ouders of partner) een permanente opname in een zorginstelling te wachten staat of er sprake is van beginnende cognitieve stoornissen, is het raadzaam de notaris tijdig te raadplegen.

Contactgegevens
Ons kantoor is dagelijks bereikbaar van
9:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 17:30 uur via telefoon 045-5753535 / fax 045-5750400
of stuur een e-mail

Adres Heerlerweg 1, 6367 AA Voerendaal
Kamer van Koophandel 14106490