Nalatenschap

Overlijden & Nalatenschap

Na een overlijden kunnen de erfgenamen in de regel niet beschikken over de erfenis zonder een verklaring van erfrecht. Deze wordt door een notaris opgesteld en afgegeven. Hiertoe dient u zich zelf te wenden tot een notaris. De notaris zal uit zichzelf geen erfgenamen benaderen.

Alvorens de verklaring van erfrecht te kunnen opstellen, doet de notaris het nodige vooronderzoek. Is er een testament? Zijn er afstammelingen of overige familieleden? Ook wordt gekeken naar voorgaande overlijdens. Erfgenamen en legatarissen worden, indien nodig, door ons benaderd.

Erfgenamen kunnen de erfenis aanvaarden, verwerpen en eventueel benificiair aanvaarden. Hierin kunnen wij u adviseren.

Ook kunnen wij desgewenst zorg dragen voor de verdere afwikkeling van de nalatenschap (erfbelasting en verdeling van de erfenis).

Contactgegevens
Ons kantoor is dagelijks bereikbaar van
9:00 tot 12:30 uur en van 14:00 tot 17:30 uur via telefoon 045-5753535 of stuur een e-mail

Adres
Heerlerweg 1, 6367 AA Voerendaal

KvK-nummer: 81748841